کارتن پلاست: مزایای استفاده از کارتن پلاستیکی از نماپک برای بسته بندی