آدرس دفتر

پل تمدن، خیابان خرازی، خیابان کوشش، فرعی ششم، درب دوم، سمت راست

آدرس کارخانه

جاده‌ حبیب‌ اباد‌- ۵ کیلومتر‌ بعد از پمپ‌ بنزین‌۱۱۰- کنار‌ پرورش‌ اسب‌ سالار

تلفن

جاده‌ حبیب‌ اباد‌- ۵ کیلومتر‌ بعد از پمپ‌ بنزین‌۱۱۰- کنار‌ پرورش‌ اسب‌ سالار

همراه

۰۹۱۳۱۸۶۲۶۹۴

کدپستی

۸۱۹۸۳۳۸۶۶۴

آدرس کارخانه

اصفهان، جاده فرودگاه، خیابان امامزاده حسن، کنار املاک گلستان

تلفن

۰۳۱۳۵۷۰۲۱۶۳

همراه

۰۹۱۳۱۸۶۲۶۹۴

کدپستی

۸۱۹۸۳۳۸۶۶۴